Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat de toepassing van METAAL in de bouw geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu.
Dat blijkt uit talloze (inter-) nationale onderzoeken.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de stichting Duurzaam Bouw metaal.

Duurzaam-Bouwmetaal