ETTENLEUR  – PETRUSKERK

Een niet alledaagse opdracht voor Walter Verhoeven BV om een vieringtoren geheel opnieuw te bekleden met roodkoper.
Het kerkbestuur had de begeleiding van het project uit handen gegeven de bouwkundig opzichter van het Bisdom van Breda.
De detaillering van het koper zijn vooraf uitvoerig met alle betrokken partijen besproken.
Door een goede samenwerking tussen Kerkbestuur, Bisdom Breda, restauratie aannemer De Bonth van Hulten en Walter Verhoeven BV is het een prachtig en kwalitatief hoogstaand resultaat geworden.