ROTTERDAM – PARADIJSKERK

Zeer bijzonder, twee identieke kerktorens werden door Walter Verhoeven BV geheel voorzien van een nieuwe loodbekleding. Eerst werd de oude bekleding gesloopt. Door Burgy Bouwbedrijf werd daarna de houten constructie en het dakbeschot hersteld. Hierna heeft Walter Verhoeven BV een nieuwe loodbekleding aangebracht met verbeterde detailleringen. Alleen de bestaande bekleding van de stijlen en togen bleef gehandhaafd, deze waren nog niet aan vervanging toe.